Genetika és Genomika Tanszék

Genetika és Genomika Tanszék

Utolsó frissítés: 2022 szeptember 16.

A 2021. februárjában létrehozott Genetika és Genomika Tanszéket négy kutatócsoport alkotja. A tanszéken zajló kutatások célja a mezőgazdaságilag fontos növény- és állatfajok korszerű genomikai és genetikai vizsgálata, illetve ezek eredményeinek a gyakorlatba történő felhasználása. A kutatás mellet nagy hangsúlyt kap az oktatás és a kutatói utánpótlás nevelés is. A tanszék vezetését 2021. február 1-től Dr. Stéger Viktor tudományos főmunkatárs látja el.


Dr. Stéger Viktor

​​​​​tanszékvezető
Telefon: +36-28/430-494
Fax: +36-28/430-494
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4., 2 emelet, 242
E-mail: Steger.Viktor@uni-mate.hu


A tanszék jelentősebb együttműködései, oktatási tevékenységei:

A tanszék kutatási témáit hazai és nemzetközi partnerek bevonásával valósítja meg. A tanszék minősített kutatói, egyetemi, oktatási feladatokat is ellátnak számos hazai egyetemen (MATE, ELTE, DE) folyó B.Sc., M.Sc és Ph.D. szintű képzések keretében, illetve mentorai gödöllői, a kutatás iránt érdeklődő gimnazistáknak is.

A tanszék munkatársai biztosítják a Mezőgazdasági Biotechnológus MSc, a Növénygenetika és Növénynemesítés Szakirányú Továbbképzési Szak vezetését, a Növénygenetika, Nemesítés és Biotechnológia PhD program szakmai irányítását, valamint a gödöllői Szent István Campuszon az EmPlant+ Master Joint képzés akadémiai koordinálását. A munkatársak ezen kívül hazai és külföldi egyetemeken különböző MSc, osztatlan képzés, BSc, szakirányú továbbképzési szak és doktori iskola tantárgyainak felelősei és oktatói.​​​

Alkalmazott Vad- és Haszonállat Genomikai Csoport

Alkalmazott Vad- és Haszonállat Genomikai Csoport

Az Alkalmazott Vad- és Haszonállat Genomikai Csoport munkatársai, Stéger Viktor (PhD) tudományos főmunkatárs vezetésével, elsősorban emlős és méh genomikai és genetikai kutatásokat végeznek.

A csoport 2017 óta folytat emlős és méh genomikai és genetikai kutatásokat. A genomikán belül fontos célunk, a magyar háziállatok és a fontosabb vadon élő állatok genomszekvenálása, továbbá a genomszekvenciák felhasználása olyan genetikai markerek fejlesztésre, amelyekkel populációgenetikai és szelekciós vizsgálatokat tudunk végezni.

A csoport az Agrárminisztérium támogatásával együttműködik az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel (OMME) és a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületével (MMOE). Elindítottunk egy hosszútávú genetikai szelekciós, fajtafenntartási programot. Kiváló higiénikus viselkedésű és genetikailag tiszta pannon méhcsaládok genetikai alapú megőrzésére és nemesítésére törekszünk mesterséges termékenyítéssel, majd szabad pároztatással.

Nagyragadozó genetikai vizsgálatok altémánál együttműködünk nemzeti parkokkal (BNPI, DNPI, ANPI), ahol faj és egyedazonosítási, valamint populáció genetikai vizsgálatokat végzünk különböző vadfajokon. Folyamatosan keressük a hazai és nemzetközi pályázási lehetőségeket.

Mezőgazdasági Genomikai és Bioinformatikai Csoport

Mezőgazdasági Genomikai és Bioinformatikai Csoport

A Mezőgazdasági Genomikai és Bioinformatikai Csoport munkatársai Barta Endre (PhD)  tudományos tanácsadó vezetésével, őshonos és mezőgazdaságilag fontos magyar növény-, és állatfajták, valamint mikroorganizmus törzsek genomszintű vizsgálatát végzi.

A modern genomikai módszerek, elsősorban a genomszekvenálások, lehetővé teszik, hogy genetikai markereket keressünk bioinformatikai módszerekkel. Ezek a markerek lehetnek egynukleotidos polimorfizmusok (SNP), és kisebb-nagyobb deléciók, inszerciók. A genetikai markeret egyrészt egyed szintű azonosításra használjuk a populációban, másrészt pedig elsősorban a regulációs polimorfizmusokat kutatjuk, azokhoz próbálunk fenotípust rendelni.

A MATE több csoportjával is együttműködünk, helyi bioinformatikai adatbázisokat hozunk létre és helyi bioinformatikai weboldalakat üzemeltetünk.

Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport

Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport

Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport munkatársai Szőke Antal (PhD) egyetemi docens vezetésével, különböző növény- és állatfajokon végez genomikai és molekuláris genetikai vizsgálatokat. Növénygenetikai kutatásaik kiterjednek a molekuláris taxonómiára, gazdaságilag fontos tulajdonságokkal kapcsolt markerek azonosítására, molekuláris ujjlenyomat meghatározásra, markerekre alapozott szelekcióra, továbbá különböző fajok génjeinek klónozására, azonosítására és funkcióelemzésére. Az állatgenomikai kutatásuk fő feladata a szelekciós- és az asszociációs (GWAS) térképezés.

A csoport fő tevékenységi köre az oktatás. A csoport adja a Mezőgazdasági Biotechnológus MSc szak, valamint a Növénygenetika és Növénynemesítés Szakirányú Továbbképzési Szak vezetését és koordinálja az EmPlant+ Master Joint képzést. Tagjai a MATE több MSc, BSc, osztatlan agrármérnök, valamint posztgraduális képzés szakjának tantárgyfelelősei és oktatói.

A tanszék jelentősebb együttműködései, oktatási tevékenységei: 

A tanszék kutatási témáit hazai és nemzetközi partnerek bevonásával valósítja meg. A tanszék minősített kutatói egyetemi oktatási feladatokat is ellátnak számos hazai egyetemen (MATE, ELTE, DE) folyó B.Sc., M.Sc és Ph.D. szintű képzések keretében, illetve mentorai gödöllői, a kutatás iránt érdeklődő gimnazistáknak is.

A tanszék munkatársai biztosítják a Mezőgazdasági Biotechnológus MSc, a Növénygenetika és Növénynemesítés Szakirányú Továbbképzési Szak vezetését, a Növénygenetika, Nemesítés és Biotechnológia PhD program szakmai irányítását, valamint a gödöllői Szent István Campuszon az EmPlant+ Master Joint képzés akadémiai koordinálását. A munkatársak ezen kívül hazai és külföldi egyetemeken különböző MSc, osztatlan képzés, BSc, szakirányú továbbképzési szak és doktori iskola tantárgyainak felelősei és oktatói.

Paprika DH Szolgáltató Laboratórium

Paprika DH Szolgáltató
Laboratórium

A Paprika DH Szolgáltató Laboratórium munkatársai, Dr. Mitykó Judit(Dr.univ.) tudományos munkatárs vezetésével, dihaploid (DH) paprika vonalakat állítanak elő hazai és külföldi nemesítő partnerek és vetőmagtermesztő cégek számára.

A 30 éves szakmai tapasztalatra épülő szolgáltatás homozigóta, dihaploid (DH) paprika vonalak in vitro portok kultúrával történő előállítását biztosítja hazai és külföldi partnerek részére. Hazánkban ez az első és a mai napig egyetlen ilyen jellegű laboratórium.

A paprikanemesítőket évről-évre komoly kihívások elé állítja a kórokozók, különös tekintettel a vírusok egyre változékonyabb megjelenése. A védekezésben az új, multirezisztens hibridek előállítása jelent átütő megoldást. Ebben a versenyfutásban az időigényes, klasszikus nemesítési eljárások eredményeit nagymértékben képes felgyorsítani a fent említett GMO-mentes, rutin szövettenyésztési módszer, amely egyetlen generáción belül lehetővé teszi egy kiválasztott nemesítési vonalból a homozigóta egyedek előállítását.

A laboratóriumban a hazai paprika hibrid-előállítás versenyképességének támogatása mellett számos egyéb nemesítési program támogatása is megvalósul a partnerek igényeinek megfelelően.