Genetika és Biotechnológia Intézet

Genetika és Biotechnológia Intézet

Utolsó frissítés: 2022 október 18.


 


Bevezető

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keretein belül, 2021. február 1-én alakult meg a Genetika és Biotechnológia Intézet (GBI). Intézetünk a biotechnológiához közvetlenül kapcsolódó egyetemi egységeket öleli fel a Szent István, a Budai, illetve a Georgikon Campusokon, kiegészülve a 30 éve alapított Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközponttal. Felépítésünk, illetve stratégiánk alapján is érezhető, hogy az Ereky Károly által megfogalmazott biotechnológia fogalom tartalma jelentős változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A kialakulásakor három „lábon” álló biotechnológia (állat, növény, mikroba) teljes repertoárját képviseljük, de a klasszikus és modern molekuláris biológiai módszerek mellett egyre nagyobb a genomikai kutatások térhódítása ezen a területen.

Az intézetünk kutatás-fejlesztésre, innovációra, továbbá oktatásra és az eredmények hasznosítására fókuszál. Feladata olyan eredmények elérése és szolgáltatások biztosítása a genetika és a biotechnológia területén, melyek a fenntartható fejlődés, a minőség és a fogyasztó-orientált élelmiszertermelés igényeinek figyelembevételével hozzájárulnak a magyar mezőgazdaság versenyképességének növeléséhez, továbbá biztosítják ennek oktatási hátterét hazai és nemzetközi viszonylatban is. Mindemellett, az általunk alkalmazott multidiszciplináris megközelítési módszereknek köszönhetően, számos gyógyszer- és humán biotechnológiai kutatásba is bekapcsolódtunk.
 

Az Intézet felépítése

Intézetünk felépítésében nem választjuk szét az oktatási és kutatási egységeket. Fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatásba bekerüljenek azok az eredmények, melyek a kutatók munkája során megjelennek. Mindezek mellett Intézetünk aktív szerepet tölt be a felsőfokú oktatás mellett a doktori képzésben (PhD) is.

Intézetünket erős oktatási és kutatási alapokon nyugvó négy Tanszék alkotja, melyen belül 18 kutatási, illetve szolgáltatást végző Csoport található.

 


 

Oktatási tevékenység

A Genetika és Biotechnológia Intézet a Mezőgazdasági Biotechnológus MSc és a Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzési szakok gesztor intézete.

1) Mezőgazdasági Biotechnológus MSc (graduális képzés)

A szak a teljes hazai agrárszektor szakirányú felsőoktatási képzési igényét ki tudja elégíteni három campuson (Gödöllő, Budapest és Keszthely), két specializációval (növény- és állatbiotechnológia), három képzési formával (nappali, levelező és duális) és két nyelven (magyar és angol). A képzési idő 2 év (4 szemeszter).

A szak sajátossága, hogy kiemelten gyakorlatorientált. A képzés során a mezőgazdasági biotechnológia elismert képviselői tartanak előadásokat és gyakorlatokat, növelve ezzel az oktatás színvonalát. Közben lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók nívós műhelyekben készítsék el diplomamunkájukat, valamint teljesítsék az előírt négyhetes gyakorlatot. A szak másik sajátossága, hogy a hallgatóink külföldi részképzésekhez is csatlakozhatnak.

Az angol nyelven tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók többféle ösztöndíjjal jelentkezhetnek szakunkra: Stipendium Hungaricum, FAO, ösztöndíj keresztény fiataloknak, MATE International Scholarship Program. A magyar állampolgárságú hallgatók ösztöndíjjal, vagy önköltséges formában is felvételt nyerhetnek az angol nyelvű képzésünkre. A külhoni magyar diákok között is egyre népszerűbb az ösztöndíjas képzésünk. A külföldi hallgatók részaránya folyamatosan növekszik a teljes képzésen belül, jelenleg is 41%.

A Mezőgazdasági Biotechnológus MSc szak Növénygenetika és növénynemesítés szakirányát meghívták egy hat európai országot magába foglaló Joint Master Erasmus MSc EmPLANT konzorciumba. A sikeres pályázás után e közös képzés a 2021 őszi szemeszterben indult. A Perugia Egyetemmel nemzetközi, kettős diplomát adó (double-degree) MSc. képzést készítünk elő. Mindkét közös képzés mobilitási lehetőséget biztosít a kiutazó magyar és a beutazó külföldi hallgatók számára. Az utóbbi 10 évben 308 hallgató kapott diplomát a szakunkon. A végzés után a hallgatóink itthon, vagy külföldön is el tudnak helyezkedni, jellemzően kutatóintézetekben, egyetemeken, szakirányú hazai és multinacionális cégeknél, vagy folytatni tudják tanulmányaikat doktori képzéseken.

2) Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzési szak:

A GBI-nek ez a népszerű posztgraduális képzése csak levelező formában, magyar nyelven és önköltséges finanszírozással indul a gödöllői Szent István Campuson. A képzési idő 2 év (4 szemeszter).

 

Kutatási tevékenység

A mezőgazdasági biotechnológiai kutatásaink célja a termesztett növények és haszonállatok nemesítésének támogatása, betegség és stressz ellenállóságuk fokozása, a kedvező tulajdonságú egyedek felszaporítása, génbankokban való megőrzése, valamint a belőlük előállított élelmiszeripari alapanyagok minőségének, biztonságának fokozása. Az intézet által megnevezett hét főbb kutatási terület magában foglalja a hazai mezőgazdasági biotechnológia kutatások esetében felmerülő főbb kihívásokra történő válaszkeresést.

Fókusz pontok:

 • Genetikai és biotechnológiai módszerek alkalmazása a haszonnövények gazdasági szempontból jelentős tulajdonságainak befolyásolására, stressztűrőképességük fokozására és termésbiztonságának megtartására.
 • Bioinformatikai és genomikai módszerek alkalmazása a gazdasági haszonállatok nemesítésében, növénynemesítésben, gyomkutatásban. Bioinformatikai és genom analízis szolgáltatások biztosítása MATE és más kutatóintézetek számára.
 • Precíziós nemesítési eljárások kidolgozása gazdasági haszonállatoknál genetikai és genomikai vizsgálatokra alapozva.
 • Növény-mikroba interakciók genetikai vizsgálata, biotechnológiai felhasználása a környezeti terhelés csökkentése (peszticidek, műtrágyák) és termésbiztonság, növények stressz (biotikus és abiotikus) tűrő képessége céljából.
 • Élelmiszerbiztonságot elősegítő biotechnológiai kutatások és szolgáltatások.
 • Vadgenomikai és Genetikai Kutatások.
 • Mikrobiális ökoszisztémák és az antibiotikum-rezisztencia terjedési mechanizmusainak vizsgálata.

Az Intézet néhány kiemelkedő publikációja, innovációs és szolgáltatási tevékenysége

Publikációk:

 • Szadeczky-Kardoss, István; Csorba, T*; Auber, A; Schamberger, A; Nyiko, T; Taller, J; Orban, TI; Burgyan, J; Silhavy, D. (2018): The nonstop decay and the RNA silencing systems operate cooperatively in plants. NUCLEIC ACIDS RESEARCH 46:9/4632-4648, D1, IF:11,509

 • Szabó, Mónika; Murányi, Gábor; Kiss, János (2021): IncC helper dependent plasmid-like replication of Salmonella Genomic Island 1. NUCLEIC ACIDS RESEARCH 49:2/832-846, D1, IF:11,509

 • Petheő, G.L.; Kerekes, A.*; Mihálffy, M.; Donkó, Á.; Bodrogi, L.; Skoda, G.; Baráth, M.; Hoffmann, O.I.; Szeles, Z.; Balázs, B. et al. (2021): Disruption of the NOX5 Gene Aggravates Atherosclerosis in Rabbits. CIRCULATION RESEARCH 128:9/1320-1322, D1, IF: 14,467

Innováció: A méz antibiotikum tartalmát kimutató gyorsteszt kifejlesztésében való részvétel - „100 legérdekesebb magyar innováció”, 24. helyezés (2019)

Szabadalmak: nemzetközi szabadalmak az állatbiotechnológia kutatások területén

Szolgáltatás: 

 • Magyarország első és mind a mai napig egyedülálló paprika dihaploid szolgáltató laboratóriumával rendelkezünk, ahol évente közel ezer dihaploid paprikavonalat állítunk elő.
 • A Digitális képalkotó laboratóriumunk szolgáltatásként kínál lézer-pásztázó konfokális mikroszkóp platformot, valamint fluoreszcens- és sztereo- mikroszkópokat.
 • Ragadozók, vaddisznó, gímszarvas, háziméh genotipizálás, populációgenetikai vizsgálatok. Ebben az évben kívánjuk beindítani a szekvenálási szolgáltatásokat.
   

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

Akadémiai

magyar: ELTE, Burgonyakutatási kp. AKI, ELIXIR konzorcium, DE, ERTI, BME, PPE, SE ÁTE, PE, NBGK-HGI, ELKH-TTK, KOKI, SZTE, OMVK, AM, AMVV, Nemzeti Parkok

nemzetközi: Universidad De Santiago De Compostela, NeoGiANT konzorciumi tagok (20 tag), U1208 INSERM (Lyon), Wuyi University (Jiangmen), Roslin University (Edinburgh), University of Bologna, WWF

Vállalati

Alfaseed Kft., S and K-lap Kft., Syngenta Kft., Saniplant Kft., Biofil Kft., Csali Hungária Kft., Soft Flow Kft., Foss Analytical Ltd., Agro-béta Kft., CEBIO Kft., SEFAG Zrt., Bőszénfai Szarvasfarm, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Gemenc Zrt., Mogyi Kft., Biomi Kft.

MATE intézetek

 • Kertészettudományi Intézet
 • Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet
 • Környezettudományi Intézet
 • Növénytermesztési-tudományok Intézet
 • Állattenyésztési Tudományok Intézet
 • Szőlészeti és Borászati Intézet
 • Élettani és Takarmányozástani Intézet
 • Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet