Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport

Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport részletes bemutatása

A csoport részletes bemutatása

​​​A csoport fő tevékenységi területe az oktatás. A Bologanai rendszer bevezetése óta 2009-től a csoport adja a Mezőgazdasági Biotechnológus Msc képzés szakvezetését mind magyar, mind angol nyelven. Emellett több BSc és MSc szak, osztatlan agrármérnök képzés tantárgyfelelősei és oktatói, közel 30 tantárgy esetében. A Növénygenetika és Növénynemesítés Szakirányú Továbbképzési Szak vezetését és több továbbképzési szak oktatását is ellátja. Kiemelt feladatként koordinálja a gödöllői Szent István Campuszon az EmPlant+ Master Joint képzést, melynek célja, hogy az európai felsőoktatási intézmények kimagasló színvonalú – közös, kettős vagy többes diplomát adó – mesterképzéseket nyújtsanak a világ minden tájáról érkező hallgatóknak. Végül biztosítja a Növénygenetika, Nemesítés és Biotechnológia PhD program szakmai irányítását is.

A csoport legfontosabb kutatási területeit a klasszikus és a konvencionális növénynemesítés, a sejtgenetika- és szövettenyésztés, valamint a molekuláris genetika és a molekuláris nemesítés jelentik. A növényi genomika és géntechnológia keretében a fontosabb szántóföldi és kertészeti fajok különböző génjeinek klónozásával, azonosításával és funkcióelemzésével foglalkoznak. A molekuláris genetikai és molekuláris növénynemesítés tudományterület legfontosabb kutatásai a molekuláris taxonómiával, archeogenetikával, markerek azonosításával, molekuláris ujjlenyomat vizsgálatokkal, stb. kapcsolatosak. Az állatgenomikai kutatások fő kutatási profilja a teljes genomra kiterjedő géntérképezés. Eddigi kutatásaik közül a legjelentősebb egy hiperizmolt egér mutánson feltérképezték a több húsmarhafajta szempontjából is fontos duplán-izmolt fenotípus genetikai hátterét. Legújabb kutatási területe a kilenc magyar kutyafajta (puli, pumi, mudi, kuvasz, komondor, magyar- és drótszőrű vizsla, erdélyi kopó és magyar agár) mélyreható genomikai vizsgálatának elvégzése, szelekciós- és az asszociációs (GWAS) térkép készítése.

A csoportban 3 egyetemi docens, 2 egyetemi adjunktus, 1 egyetemi tanársegéd, 1 tudományos segédmunkatárs, 1 professzor emeritus, 4 PhD hallgató, 12 szakdolgozó dolgozik.


Kutatási témák rövid bemutatása

1. Szőlő genetikai és genomikai kutatások:

 • A bogyószín genetikai hátterének és evolúciójának vizsgálata
 • Klónok molekuláris elkülönítésére alkalmas markerek fejlesztése
 • Rezisztencia génekkel kapcsolt markerek fejlesztése

2. Paprika genetikai és genomikai kutatások:

 • A paprika antocián bioszintézis szabályozásának vizsgálata
 • A lila paprika egészségvédő hatásának vizsgálata
 • Különböző paprika mutánsok genetikai hátterének tisztázása

3. Kultúrnövényeik DNS ujjlenyomatának meghatározása

 • Szülő-utód viszonyok igazolása, eredetvizsgálatok
 • Génbanki tételek (szőlő, alma, kajszi, szilva, meggy, cseresznye) vizsgálata SSR markerekkel, SSR adatbázisok létrehozása

4. Ivaros reprodukció biotechnológia és MAS alkalmazása káposztafélékben

 • Embryo-rescue módszerrel a kínai kel narancssárga mutációjának átvitele a káposzta termesztett változataiba

5. Új generációs gabonafajták létrehozása idegen fajú keresztezésekkel:

 • kevert genomú búza - árpa intermedierek létrehozása új biotechnológiai és szaporodásbiológiai módszerekkel

6. Évelő gabonafajták létrehozása a búza és a Triticeae nemzetség évelő fajainak keresztezésével

7. Géntérképezés a 9 magyar kutyafajtán (NBGK-HGI Együttműködés)

 • A merle szín genetikája mudin
 • SNP alapú fajtaprofilok kialakítása a gyakorlati tenyésztés számára
 • GWAS ás Selective Sweep térképezés a magyar fajtákon


Csoport főbb publikációi:

 1. Orbán L,x Shen X, Phua N, Varga L.x Toward Genome-Based Selection in Asian Seabass: What Can We Learn From Other Food Fishes and Farm Animals? Frontiers in Genetics. 2021 12:506754. DOI:10.3389/fgene.2021.506754
   
 2. Kemenszky P., Fehér P., Farkas A., Jánoska F., Frank K., Bedő P., Barta E., Varga L., Szemethy L., Stéger V. (2021) Genetic differentiation of the golden jackal (Canis aureus) populations in southern Hungary and southern Romania revealed by microsatellite data analysis. North-Western Journal Of Zoology 17 : 1 pp. 111-116. e201702
   
 3. Varga L, Lénárt X, Zenke P, Orbán L, Hudák P, Ninausz N, Pelles Zs, Szőke A. Being Merle: The Molecular Genetic Background of the Canine Merle Mutation. Genes. 2020 11(6): 660. doi:10.3390/genes11060660
   
 4. Polgári D, Mihók E, Sági L.x Composition and random elimination of paternal chromosomes in a large population of wheat × barley (Triticum aestivum L. × Hordeum vulgare L.) hybrids. Plant Cell Reports. 2019 38:767-775. https://doi.org/10.1007/s00299-019-02405-1
   
 5. Jarret RL,x Barboza GE, da Costa Batista FR, Berke T, Chou YY, Hulse-Kemp A, Ochoa-Alejo N, Tripodi P, Veres A, Garcia CC, Csillery G, Huang YK, Kiss E, Kovacs Z, Kondrak M, Arce-Rodriguez ML, Scaldaferro MA, Szőke A. Capsicum—An abbreviated compendium. Journal of the American Society for Horticultural Science. 2019 144(1): 3-22. DOI:10.21273/JASHS04446-18
   
 6. Bedő J, Baris E, Szani Zs, Surányi D, Kiss E, Veres A.x SSR based characterization of peach (Prunus persica) and apricot (Prunus armeniaca L.) varieties cultivated in Hungary. Acta Agraria Debreceniensis. 2018 74:14-24. DOI: 10.34101/actaagrar/74/1659
   
 7. Kerekes A, De Lorenzis G, Szőke A, Kiss E,x Failla O. Analysis of VvMybA1 and VvMybA2 genes in grape bud sports. Vitis. 2015 54(Special Issue): 45-48. DOI: https://doi.org/10.5073/vitis.2015.54.special-issue.45-48
   
 8. Tóth-Lencsés AK, Kerekes A, Szőke A, Lajter-Farkas B, Lönhard T, Kiss E,x Kocsis L. Marker assisted selection for berry colour in a ‘Nektár’ x ‘Jacquez’ grape progeny. Vitis. 2015 54(Special Issue): 51-52. DOI: https://doi.org/10.5073/vitis.2015.54.special-issue.51-52
   
 9. Lacombe T,x Audeguin L, Boselli M, Bucchetti B, Cabello F, Chatelet P, Crespan M, D’Onorfio C, Eiras Dias J, Ercisli S, Gardiman M, Imazio S, Jandurova O, Jung A, Kiss E, Kozma P, Maul E, Maghradze D, Martinez MC, Munoz G, Pátková JK, Pejic I, Peterlunger E, Pitsoli D, Preiner D, Raimondi S, Regner F, Savin G, Savvides S, Schneider A, Spring JL, Szőke A, Veres A, Boursiquot JM, Bacilieri R, This P. Grapevine European Catalogue: Towards a Comprehensive List. Vitis. 2011 50(2): 65-68. DOI: https://doi.org/10.5073/vitis.2011.50.65-68
   
 10. Katula-Debreceni D, Lencsés AK, Szőke A, Veres A, Hoffmann S, Kozma P, Kovács L, Heszky L, Kiss E.x Marker-assisted selection for two dominant powdery mildew resistance genes introgressed into a hybrid grape family. Scientia Horticulturae. 2010 126: 448–453. DOI: 10.1016/j.scienta.2010.08.012
   
 11. Halász G, Veres A, Kozma P, Kiss E,x Balogh A, Galli Zs, Szőke A, Hoffmann S, Heszky L. Microsatellite fingerprinting of grapevine (Vitis vinifera) varieties of the Carpathian Basin. Vitis. 2005 44: 173-180. (IF: 0,885) DOI: https://doi.org/10.5073/vitis.2005.44.173-180


​​​​​​​Csoport főbb pályázatai:

Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) scholarship- Erasmus Mundus Master Program in Plant Breeding – emPLANT+ Master


​​​​​Pályáza részletes bemutatása

Az emPLANT + konzorciumi tagok célja, hogy kiváló hallgatókat vonzanak a világ minden tájáról azáltal, hogy összefogják a hagyományos és biotechnológiai nemesítési módszerek multidiszciplináris megközelítését a menedzsmenttel, és az új adatelemző statisztikai módszerekkel (bioinformatika, adatkezelés stb.), amely tudás nélkülözhetetlen a jövőbeni MSc / PhD végzettségűek számára, hogy átfogó és stratégiai ismereteket szerezzenek a komplex nemesítési projektekről nemzetközi szinten.

Az emPLANT + európai növénynemesítési mesterprogramot hat különböző ország hat európai egyetemének konzorciuma tervezte és szervezi: UniLaSalle Polytechnic Institute (Franciaország), Magyar Mezőgazdasági és Élettudományi Egyetem (Magyarország), Universitat Politècnica de València (Spanyolország), a Svéd Agrártudományi Egyetem (Svédország), a Természeti Erőforrások és Élettudományi Egyetem (Ausztria) és a Milánói Egyetem (Olaszország).

A hallgatók 2021-2026 közötti években az első 2 szemesztert töltik Gödöllőn, Las-France, vagy SLU-Sveden Egyetemeken, majd az utolsó kettőt BOKU, Las-France, UMIL-Italy és UPV-Spain valamelyikén.

A MATE-n a nyertes pályázat adminisztratív kontaktja: Dr. Tarr Zsuzsanna, akadémiai kontaktja: Dr. Veres Anikó.


​​​​​​​A csoport tagjai​​​​​


 

Dr. Szőke Antal, egyetemi docens
MATE, GBI, Genetika és Genomika Tanszék, Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport, 2021-

M.Sc.: okleveles agrármérnök, SZIE, MKK, 2001
PhD iskola: Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok, Szent István Egyetem (2006)

​​​​​​​Telefon: +36-28/522-000 / 1693
Iroda: MATE GBIGödöllő, Páter K. u. 1., 3.emelet, 3084
E-mail: Szoke.Antal@uni-mate.hu

Dr. Varga László, egyetemi docens
MATE, GBI, Genetika és Genomika Tanszék, Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport, 2021-
mtmt

M.Sc.: agrármérnök, SZIE (GATE), 1981.
Mg. tud. kandidátus (CSc), MTA, 1987

Telefon: +36-28/522-000 / 1690
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Gödöllő, Páter Károly u. 1. 3. emelet
E-mail: Varga.Laszlo.Andras@uni-mate.hu


 

Dr. Veres Anikó, egyetemi docens
​​​​​​​MATE, GBI, Genetika és Genomika Tanszék, Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport, 2021-

M.Sc.: okleveles agrármérnök  GATE 1998
PhD: Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok, Szent István Egyetem (2006)

Telefon: +36-28/522-000 / 1702
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Páter Károly u. 1. 3. emelet, 3042
E-mail: Veres.Aniko@uni-mate.hu

Dr. Tóth-Lencsés Andrea Kitti, egyetemi adjunktus
​​​​​​​MATE, GBI, Genetika és Genomika Tanszék, Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport, 2021-

M.Sc.: okleveles agrármérnök SZIE 2007
PhD: Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok, Szent István Egyetem (2017)

Telefon: +36-28/522-000 / 1702
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Páter Károly u. 1. 3. emelet, 3042
E-mail: Toth-Lencses.Andrea.Kitti@uni-mate.hu


​​​​​​​

Polgári Dávid, egyetemi adjunktus
MATE, GBI, Genetika és Genomika Tanszék, Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport, 2021-

M.Sc.: mezőgazdasági biotechnológus, Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, 2010
PhD iskola: Szent István Egyetem, Növénytudományi Doktori Iskola, 2017

Telefon: +36-28/522-000 / 1693
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Páter Károly u. 1, III, 3084
E-mail: Polgari.David@uni-mate.hu

​​​​​​​
 

Kovács Zsófia, egyetemi tanársegéd
MATE, GBI, Genetika és Genomika Tanszék, Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport, 2021-

M.Sc.: Agricultural Biotechnology, Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, 2015.

Telefon: +36-28/522-000 / 1696
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Páter Károly utca 1., III., 3051
E-mail: Kovacs.Zsofia@uni-mate.hu


 

Bedő Janka, tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató
MATE, GBI, Genetika és Genomika Tanszék, Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport, 2021

M.Sc.: Agricultural Biotechnology végzettség, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság-és Környezettudományi kar, 2015

Telefon: +36-28/522-000 / 1696
​​​​​​​Iroda: Gödöllő, Páter Károly utca 1., 3 emelet, 3051 szobaszám
E-mail: Bedo.Janka@uni-mate.hu

Professzor emeritusok  

 

Dr. Kiss Erzsébet, professzor emeritus
MATE, GBI, Genetika és Genomika Tanszék, Molekuláris Genetika és Nemesítés Csoport, 2021

Iroda: MATE GBI Páter Károly utca 1., 3 emelet, 3051 szobaszám
E-mail: Kiss.Erzsebet@uni-mate.hu