Paprika DH Szolgáltató Laboratórium

Paprika DH Szolgáltató Laboratórium részletes bemutatása

A csoport részletes bemutatása

A laboratórium jellegéből adódóan az adott téma teljes mértékben alkalmazott kutatási feladat. A laboratóriumban 1 tudományos munkatárs, 2 laboráns, 1 labor kisegítő és 1 kertész dolgozik.


Kutatási téma

1. téma

Homozigóta DH paprika vonalak in vitro előállítása


Kutatási téma részletes bemutatása

A 30 éves szakmai tapasztalatra épülő szolgáltatás homozigóta, dihaploid (DH) paprikavonalak in vitro portok kultúrával történő előállítását biztosítja hazai és külföldi partnerek részére. Hazánkban ez az első, és a mai napig egyetlen ilyen jellegű laboratórium.

A paprikanemesítőket évről-évre komoly kihívások elé állítja a kórokozók, különös tekintettel a vírusok egyre változékonyabb megjelenése. A védekezésben az új, multirezisztens hibridek előállítása jelent átütő megoldást. Ebben a versenyfutásban az időigényes, klasszikus nemesítési eljárások eredményeit nagymértékben képes felgyorsítani a fent említett GMO-mentes, rutin szövettenyésztési módszer, amely egyetlen generáción belül lehetővé teszi egy kiválasztott nemesítési alapanyagból a genetikailag egységes, homozigóta vonalak előállítását.

A kísérletekben a portok donor növényekből steril körülmények között történik a pollen mitózis I. fázisban lévő mikrospórákat tartalmazó portokok kipreparálása. A módszer egyik kulcsát jelentő, speciális inkubáció során ezeknek az egysejtes, vakuólumos mikrospóráknak a túlnyomó részében a gametofitikus osztódások helyett sporofitikus osztódások sora zajlik, mely osztódások eredményeként először többsejtes pollen, majd pollen embrió, végül gyökeres hajtás képződik (direkt embriogenezis).

Amennyiben az osztódás normál módon történik, úgy az eredmény egy gyakorlati szempontból értéktelen, haploid kromoszóma számú egyed (n=12). Abban az esetben viszont, ha a sejtmag osztódását nem követi sejtfal regeneráció, a két haploid sejtmag egy sejten belül marad, és ezekből a formákból fejlődnek ki az értékes dihaploid növények (2n=24). Mivel ezek a spontán DH vonalak (spoDH) duplán tartalmazzák az apai genomot, ez által genetikailag stabil, homozigóta egyedeknek tekinthetők. Speciális kolhicin kezeléssel a még fiatal haploid regeneránsok genom duplikációja is megvalósítható in vitro körülmények között. Ily módon indukált dihaploidok (indDH) jönnek létre, amelyek fertilitás és minden egyéb tulajdonság tekintetében egyenértékűek a spontán dihaploidokkal.

A laboratóriumban a hazai paprika hibrid-előállítás versenyképességének támogatása mellett számos egyéb nemesítési program támogatása is megvalósul a partnerek igényeinek megfelelően.


Csoport főbb publikációi:

Evaluation of a wide range of pepper genotypes for regeneration and transformation with an Agrobacterium tumefaciens shooter strain.
Balázs, E., Á. Bukovinszki, M. Csányi, G. Csilléry, Z. Divéki, I. Nagy, J. Mitykó, K. Salánki and V. Mihálka*
South African Journal of Botany 2008, 74:4:720-725. p. doi: -

Improvement in the haploid technique routinely used for breeding sweet and spice peppers in Hungary.
Mitykó, J*., Gémes Juhász, A.
Acta Agronomica Hungarica 2006 Vol. 54(2):203-219. doi: -

Microspore-derived embryogenesis in pepper (Capsicum annuum L.): subcellular rearrangements through development.
Bárány, I., Gonzáles-Melendi, P., Fadón, B., Mitykó, J., Risueño, M. C., Testillano, P. S.*
Biol. Cell 2005, 97, 709-722. doi: 10.1042/BC20040142  

Morphological events in cultures of mechanically isolated maize microspores.
Bohus Obert, László Szabó, Judit Mitykó, Anna Pretova and Beáta Barnabás*
In vitro Cell. Dev. Biol.-Plant 2005 41:775-782, November-December doi: -

The swich of the microspore developmental program in Capsicum involves HSP70 expression and leads to the production of haploid plants.
Bárány I., Testillano, P. S., Mitykó, J., Risueño, M. C.*
Int. J. Dev. Biol. 2001 Vol. 45. Supplement 1, 39-40. doi: -

Optimisation of introducing foreign genes into egg cells and zygotes of wheat (Triticum aestivum L.) via microinjection.
Pónya Z.*, P. Finy, A. Fehér, J. Mitykó, D. Dudits and B. Barnabás
Protoplasma 1999 208:163-172. doi: -

Utilization of androgenic doubled haploid (DH) lines in the improvement of an open pollinated pepper (Capsicum annuum L.) variety.
Venczel, G.*, Mitykó, J., Zatykó, J., Fári, M.
Horticultural Science 1996 28, (1-2): 14-18. doi: -

Problems and results of DH plant production in pepper (Capsicum annuum L.) via anther- and microspore culture.
Mitykó J.* and M. Fári
Proceedings of the Third International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding (ISHS). Jerusalem, Israel 1996 June 16-21. Acta Horticulturae. 447: 281-287. doi -:

Anther Culture Response in Different Genotypes and F1 hybrids of Pepper (Capsicum annuum L.).
Mitykó J*., Andrásfalvy, A., Csilléry, G., Fári, M.
Plant Breeding 1995 114 (1), 78-80. doi: -

Agrobacterium mediated genetic transformation and plant regeneration via organogenesis and somatic embryogenesis from cotyledon leaves in eggplant (Solanum melongena L. cv. 'Kecskeméti lila').
Fári M.*, I. Nagy, M. Csányi, J, Mitykó and A. Andrásfalvy
Plant Cell Reports 1995 15:82-86. doi: 10.1007/BF01690259


A csoport tagjai​​​​


 

Katona Katalin, laboráns

Telefon: +36-28/430-494
Iroda: MATE GBI2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4., fszt. 012.
E-mail: Katona.Katalin@uni-mate.hu


 

Mihály Ágnes, laboráns

Telefon: +36-28/430-494
Iroda: MATE GBI 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4., fszt. 012.
E-mail: Mihaly.Agnes@uni-mate.hu


 

Onestyák Márta, laborkisegítő

Telefon: +36-28/430-494​​​​​​​
Iroda: MATE GBI 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4., fszt. 012.
E-mail: Onestyak.Marta@uni-mate.hu

​​​​​​​
 

Földesi László, kertész

Telefon: +36-28/430-494
Iroda: MATE GBI
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4., fszt. 012.
E-mail: Foldesi.Laszlo@uni-mate.hu

Volt munkatársak:
  • Fekete Zsófia MSc (2017-2019)