Állatbiotechnológia Tanszék

Állatbiotechnológia Tanszék

Utolsó frissítés: 2022 szeptember 16.

A 2021 februárjában létrehozott Állatbiotechnológia Tanszéket négy kutatócsoport alkotja. A tanszéken zajló állatbiotechnológiai kutatások a főosztály négy kutató csoportjának aktív együttműködésével valósulnak meg. A munkánk célja az, hogy a legmodernebb állatbiotechnológiai kutatások módszereit a hazai igényeket figyelembe véve adaptálja, majd alkalmazza azokat. A tanszék vezetését 2021. február 1-től Dr. Gócza Elen, MTA doktora, tudományos tanácsadó látja el.


​​​​​​​
Dr. Gócza Elen

MTA doktora, tudományos tanácsadó, tanszékvezető, csoportvezető​​​​​​​
​​​​​​​Telefon: +36-28/430-494
Fax: +36-28/430-494 ​​​​​​​
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4., I. emelet, 155.
E-mail: Gocza.Elen@uni-mate.hu
​​​​​​​

Alkalmazott Embriológia és Őssejtbiológia Csoport

Alkalmazott Embriológia és Őssejtbiológia Csoport

Az Alkalmazott Embriológia és Őssejtbiológia Csoport munkatársai, Gócza Elen (MTA doktora) vezetésével, egér, nyúl, sertés és baromfi embriológiai és őssejt-biológiai kutatásokat végeznek.

A csoport 2011 óta folytat kutatásokat egér, nyúl, majd 2017 óta madár embriókban és őssejtekben annak felderítésére, hogy a mikroRNS-ek milyen szerepet játszanak a pluripotens állapot fenntartásban.

A csoport 2017-ben kapcsolódott be egy baromfi génbank létrehozását célzó munkába, melynek célja a régi magyar házityúk, gyöngytyúk, illetve liba fajtákból ősivarsejt (PGC) vonalak létrehozása, továbbá az alapított PGC vonalak in vitro, in vivo, illetve molekuláris biológiai jellemzése.

A 2019-ben indult kutatásuk keretében a mikotoxinoknak a tyúk és a nyúl, illetve a mikroműanyagoknak a nyúl embriók embrionális fejlődést befolyásoló hatását tanulmányozzák.

2020-ban kapcsolódtak be NETPOULSAFE projektbe, ami egy Európai Uniós Horizon2020 projekt, melynek célja, hogy javítsa hét nagy baromfitenyésztő országban a biológiai biztonsági előírásoknak való megfelelést a baromfitenyésztésben a már bevezetett vagy bevezetés előtt álló eljárások adatainak összegyűjtésével, értékelésével és megosztásával.

Modellállat Genetika Csoport

Modellállat Genetika
Csoport

A Modellállat Genetika Csoport vezetője Hoffmann Orsolya (PhD). A Modellállat Genetika Csoport célja modern állatbiotechnológiai eljárások fejlesztése, és alkalmazása.

A csoport kutatásainak iránya elsősorban a genetikailag módosított modellállatok létrehozása és a precíziós nemesítés technológiai megalapozása. A genom editálás területén végzünk fejlesztéseket különböző állatfajokban, de a CRISPR/Cas9 rendszeren kívül transzpozon alapú transzgenezissel és hagyományos génbeviteli eljárások segítségével is létrehozunk létre állatmodelleket, amelyek alapkutatási célokat szolgálnak.

Másik kutatási irány szarvasmarha betegségek genetikai okait keresi. A tejelő szarvasmarha telepeken néhány százalékban előforduló bal oldali oltógyomor helyzetváltozás nemcsak takarmányozási, hanem genetikai okokra is visszavezethető, amelyet biotechnológiai eljárások segítségével jobban megérthetünk.

Precíziós Nemesítés Csoport

Precíziós Nemesítés
​​​​​​​Csoport

Dr. Bodrogi Lilla vezette Precíziós Nemesítés Csoport a precíziós nemesítéshez kapcsolódó genom editálási technológiák fejlesztésén dolgozik kísérleti állatokban. A csoport célja, hogy mind az alapkutatásban, mind pedig humán betegségek modellállataként, illetve biotechnológiai célok megvalósításában a laboratóriumi nyúl alkalmazhatóságát minél jobban kiterjessze és népszerűsítse.

​​​​​​​Szaporodásbiológia és Toxikológia Csoport

Szaporodásbiológia és Toxikológia Csoport

Szőke Zsuzsanna (PhD) vezette Szaporodásbiológia és Toxikológia Csoport két fő témán dolgozik, melyek alapkutatási és alkalmazott kutatási feladatokat is tartalmaznak. Szaporodásbiológia, endokrinológia, mikotoxikológia területin endokrin diszruptor anyagok (EDC) szaporodás élettani, endokrinológiai hatását vizsgálják. Élelmiszerbiztonság területén mikotoxinok állati szervekben, szövetekben történő kimutatásán dolgoznak.