Modellállat Genetika Csoport

Modellállat Genetika ​​​​​Csoport részletes bemutatása

A csoport általános bemutatása:

A Modellállat Genetika Csoport célja modern állatbiotechnológiai eljárások fejlesztése, és alkalmazása alapkutatási és transzlációs kutatási célok támogatására.

A csoport célja genetikailag módosított modellállatok (egér, nyúl) létrehozása és a precíziós nemesítés technológiai megalapozása, a genom editálás területén végzett fejlesztések segítségével különböző állatfajokban. A CRISPR/Cas9 rendszeren kívül transzpozon alapú transzgenezissel és hagyományos génbeviteli eljárások segítségével is hozunk létre állatmodelleket, amelyek alapkutatási célokat szolgálnak.

Bioinformatikai eszközökkel vizsgáljuk a nukleáris genomba ékelődött mitokondriális DNS szekvenciák (numt) eloszlását emlős genomokban. Egér genomok összehasonlító elemzésével és különböző emlős genomok numt összetételének vizsgálatával is foglalkozunk, vizsgálataink során feltérképeztük a nyúl genomban található numtokat, hogy pontosabb képet kapjunk a numtogenezis folyamatáról.

A tejelő szarvasmarha telepeken néhány százalékban előforduló bal oldali oltógyomor helyzetváltozás nemcsak takarmányozási, hanem genetikai okokra is visszavezethető, amelyet biotechnológiai eljárások segítségével jobban megérthetünk. A csoport a szarvasmarha LDA kialakulása és lefolyása során kialakuló genetikai változásokat vizsgálja genomikai és molekuláris biológiai módszerekkel.

A csoport molekuláris biológiai módszerekkel támogatja a hibridizáció és az ivareltolódás vizsgálatát különböző békafajokba, amelyek a klímaváltozás érzékeny indikátorai. QPCR HRM módszer segítségével sikerült beállítani egy olyan rendszert, ahol egyszerűen vizsgálhatjuk az ivareltolódást az erdei béka esetén, illetve molekuláris biológiai módszerek segítségével térképezzük fel a Sárga és Vöröshasú unka hibridizációjának folyamatát.

Kísérleteinket a következő pályázatok támogatják: NKFIH OTKA FK 124708, Agrár-biotechnológia és precíziós nemesítés az élelmiszerbiztonságért RRF-2.3.1-21-2022-0000 7 Nemzeti Laboratórium pályázat, NTP-NFTÖ-21-B-0127 ösztöndíj, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja.

 

A csoport tagjai:


 

Hoffmann Orsolya Ivett PhD, tudományos főmunkatárs, csoportvezető

​​​​​MSc: Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, agrármérnök
PhD iskola: Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola, 2007-2013
PhD: 2013, állattenyésztés tudományok

Szoba: 159
Telefon: +36-28/430-494 / 4152, +36 28 526 152
E-mail: hoffmann.orsolya.ivett@uni-mate.hu

Lipták Nándor PhD, tudományos munkatárs

MSc: biológus, Szegedi Tudományegyetem, TTIK, 2004-2009.
PhD iskola: Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Orvostudományok DI, 2010-2013.
PhD: 2014, elméleti orvostudományok

Szoba: 158
​​​​​​​Telefon: +36-28/430-494 / 4253
E-mail: liptak.nandor@uni-mate.hu

​​​​​​​

Nagy Zsófia, tudományos segédmunkatárs

MSc: okleveles molekuláris biológus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi kar, 2014-2016
PhD iskola: Debreceni Egyetem, Gyógyszerészeti Tudományok Doktori iskola, Mikrobiológia doktori program
KUEP: kutatói utánpótlást elősegítő program 8, 2020. 09. 21.-2025. 03.20.
Mentor: Dr. Hoffmann Orsolya Ivett

Szoba: 158
Telefon:
+36-28/430-494 / 4253
E-mail: nagy.zsofia@uni-mate.hu


 

Gál Zoltán, tudományos segédmunkatárs

MSc: biológus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, TTK, 2012-2014
PhD iskola: SZIE, Állattenyésztés-tudományi DI, 2016-2020
Témavezető: Dr. Hoffmann Orsolya Ivett

Szoba: 158
Telefon:
+36-28/430-494 / 4253
E-mail: gal.zoltan@uni-mate.hu

 


 

Biró Bálint, PhD hallgató

MSc: biotechnológus, Szent István Egyetem, MKK, 2016-2017
PhD: MATE Állatbiotechnológia DI, 2018-
Témavezető: Dr. Hoffmann Orsolya Ivett

Szoba: 158
​​​​​​​​​​​​​​Telefon: +36-28/430-494 / 4253
E-mail: biro.balint@uni-mate.hu

 

Együttműködő MATE Kutatók

  • Dr. Bősze Zsuzsanna, DSc
  • Dr. Gócza Elen, DSc
  • Dr. Hiripi László, PhD
  • Dr. Bodrogi Lilla, PhD
  • Dr. Bodó Szilárd, PhD