Mikrobiális Biotechnológia és Mikrobiomika Csoport- Csoportvezető

Mikrobiális Biotechnológia és Mikrobiomika Csoport - Csoportvezető

Név: Dr. Posta Katalin 
Tanszék: Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár
Telefon: +36-28/522-000 / 4111
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4., földszint 35.
E-mail: Posta.Katalin@uni-mate.hu

ORCID
MTMT2
ODT

 

Tudományos életpálya

 • 2021 február 1.- Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, Genetika és Biotechnológia Intézet, intézetigazgató, tanszékvezető, csoportvezető
 • 2020-2021. január 31. NAIK-MBK intézetigazgató
 • 2018. április 15.- 2019. csoportvezető, Mikrobiológiai és Környezet-toxikológiai Csoport, Genetika, Mikrobiológia és Biotechnológia Intézet, SzIE
 • 2014- Szent István Egyetem, egyetemi tanár
 • 2007- csoportvezető Mikrobiológiai és Környezet-toxikológiai Csoport, Növényvédelmi Intézet, SzIE
 • 2007- intézetigazgató helyettes, Növényvédelmi Intézet, SzIE
 • 2005- egyetemi docens, SzIE
 • 1992 -2005 egyetemi adjunktus, SzIE
 • 1986 -1992 tudományos munkatárs, SzIE
 • 1985-1986 tudományos segédmunkatárs KLTE

MSc.: Biológia-kémia szakos középiskolai tanár, Debrecen KLTE (1985)
Európa uniós agrárszakértő, Szent István Egyetem, GTK (2004)

PhD (CSc) fokozatszerzés biológia tudományban, Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (1998)

Habilitáció: Habilitáció biológiai tudomány területén, Szent István Egyetem, Gödöllő (2005)

MTA doktori fokozatszerzés agrártudomány területén (2014)


Kutatási terület

 • téma A: Arbuszkuláris mikorrhizaképző gombák által kialakított szimbiotikus kapcsolat, fókuszálva a növényt érő biotikus és abiotikus hatásokra.

 • téma B: Talajmikrobióta vizsgálatok, és szerepük az agráriumban (talajmikroorganizmusok a P, N, C körforgalomban, az üvegházhatású gázok keletkezésének mikrobiológiai háttere a művelt szántóföldön).
   
 • téma C: Antibiotikumok alternatíváinak fejlesztése az állattenyésztés számára.


​​​​​​​Oktatási tevékenység

BSc, MSc és PhD szinteken egyaránt jelentkezik, magyar és angol nyelvű kurzusok tárgyfelelőseként, valamint szakdolgozat és diploma témavezetőként, PhD kurzus vezetője.


Válogatott publikációk

Hegyi, A., Nguyen, T. B. K., Posta, K. (2021). Metagenomic Analysis of Bacterial Communities in Agricultural Soils from Vietnam with Special Attention to Phosphate Solubilizing Bacteria. Microorganisms, 9(9), 1796. https://www.mdpi.com/2076-2607/9/9/1796 IF: 4.128

Duc, N. H., Vo, A. T., Haddidi, I., Daood, H., Posta, K. (2020). Arbuscular mycorrhizal fungi improve tolerance of medicinal plant Eclipta prostrata (L.) and induce major changes in polyphenol profiles under salt stresses. Frontiers in Plant Science, 11, 2209. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.612299 IF: 5.753

Mayer, Z., Juhász, Á., Posta, K. (2019). Mycorrhizal root exudates induce changes in the growth and fumonisin gene (FUM1) expression of Fusarium proliferatum. Agronomy, 9, 291. IF: 2.259

F Magurno, M Malicka, K Posta, G Wozniak, E Lumini, Z Piotrowska-Seget (2019): Glomalin gene as molecular marker for functional diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in soil. Biology and Fertility of Soils 55 (4), 411-417. IF: 5.521

Duc, N.H ; Csintalan, Zs. Posta , K. 2018 Arbuscular mycorrhizal fungi mitigate negative effects of combined drought and heat stress on tomato plants. PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 132 pp. 297-307. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.09.011 , IF: 3.32

Mayer, Z., Sasvári, Z., Szentpéteri, V., Pethőné Rétháti, B., Vajna, B., Posta, K. (2019). Effect of long-term cropping systems on the diversity of the soil bacterial communities. Agronomy, 9, 878. IF: 2.259

Sasvári, Z., Hornok, L. and Posta, K. The community structure of arbuscular mycorrhizal fungi in roots of maize grown in a 50-year monoculture. Biol Fertil Soils 47, 167–176 (2011). https://doi.org/10.1007/s00374-010-0519-z IF: 2.319

Bakonyi G , Posta K , Kiss I , Fabian M , Nagy P , Nosek JN (2002) Density-dependent regulation of arbuscular mycorrhiza by collembola SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 34:(5) pp. 661-664. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(01)00228-0 IF:2.543

Fekete C , Posta K , Hornok L (2001) Primary structure and transcription patterns of RPL36, a ribosomal protein-encoding gene of the mycoparasitic fungus, Trichoderma hamatum
CURRENT GENETICS 39:(3) pp. 183-189.