Gazda-patogén Interakció és Mikrobiális Genetika Csoport

Gazda-patogén Interakció és Mikrobiális Genetika Csoport részletes bemutatása

A csoport részletes bemutatása

A csoport egy átfogó témán, a mobilis genetikai elemeknek az antibiotikumrezisztencia terjedésében játszott szerepének kutatásán dolgozik, amely alapkutatási és alkalmazott kutatási feladatokat is tartalmaz. A csoportban jelenleg két főmunkatárs, egy BSc szakdolgozó és egy labor kisegítő dolgozik.


Kutatási témák rövid bemutatása

A genomi szigetek, plazmidok és más mobilis genetikai elemek meghatározó szerepet játszanak a patogenitási faktorok és az antibiotikum rezisztencia gének terjedésében, ami komoly kihívást jelent a humán- és állategészségügy szereplői számára is. Kutatásaink célja ezen folyamatok molekuláris mechanizmusainak és szabályozásának megismerése a klasszikus és molekuláris genetika és mikrobiológia módszereivel, valamint genomikai megközelítéssel. Jelenleg fő kutatási területünk a számos patogén Salmonella serovariáns multirezisztenciájáért felelős Salmonella genomi sziget (SGI1) és a terjedését segítő IncC csoportba tartozó, szintén multirezisztenciát okozó plazmidok kapcsoltarendszerének molekuláris alapjainak és ennek szabályozási folyamatainak feltárása. Kutatásaink kiterjednek olyan Salmonella serovariánsokra is, melyek terjedése napjainkban zajlik és potenciális veszélyt jelent multirezisztens patogénné válásuk.


1. téma

Az 1990-es években világszerte elterjedt multirezisztens Salmonella Typhimurium törzsekben azonosított SGI1, egy un. integratív mobilizálható elem, amely kiváló modellje a mobilis genomi szigetek kutatásának. Az SGI1 és variánsai mára számos patogén Salmonella szerovariánsban, valamint Proteus, Acinetobacter és Morganella törzsekben megjelentek, így komoly humán- és állategészségügyi kockázatot jelentenek. Kutatásaink az SGI1 terjedési mechanizmusaira (helyspecifikus rekombináció, konjugáció, replikáció), az IncC plazmidokkal való kooperációjára (konjugatív mobilizáció, inkompatibilitás), valamint a sziget evolúciójára (variánsok keletkezése) irányulnak. Emellett tanulmányozzuk a sziget és gazda baktériuma közötti kapcsolatokat is.


2. téma

A Salmonella Infantis törzsek a 90-es évek óta a korábbinál jóval szélesebb körben terjednek, ami az izolátumok növekvő gyakoriságú antibiotikum rezisztenciájával is együtt jár. Célunk a rezisztens S. Infantis törzsek gyors és feltehetőleg klonális terjedésének a genetikai hátterét megismerni. Ennek érdekében genomszekvenálásokat hajtottunk végre és vizsgáljuk a régi és újonnan izolált törzsek genomjai közötti különbségeket. Ezen kutatások betekintést nyújtanak a rezisztens klónok evolúciójába és reményeink szerint terjedési sikerük okait is jobban megérthetjük.


Csoport főbb publikációi:

10 legjelentősebb publikáció (PUBMED által megadott formában, GBI munkatársak kiemelve, levelező szerző*,linkekkel)

IncC helper dependent plasmid-like replication of Salmonella Genomic Island 1.
Szabó M, Murányi G, Kiss J*.
Nucleic Acids Res. 2021
Jan 25;49(2):832-846. doi: 10.1093/nar/gkaa1257.

Abundance of mobile genetic elements in an Acinetobacter lwoffii strain isolated from Transylvanian honey sample.
Veress A, Nagy T, Wilk T, Kömüves J, Olasz F, Kiss J*.
Sci. Rep. 2020
Feb 19;10(1):2969. doi: 10.1038/s41598-020-59938-9.

Comparative Genome Analysis of Hungarian and Global Strains of Salmonella Infantis.
Nagy T, Szmolka A, Wilk T, Kiss J, Szabó M, Pászti J, Nagy B, Olasz F*.
Front Microbiol. 2020
Apr 3;11:539. doi: 10.3389/fmicb.2020.00539.

Identification and Characterization of oriT and Two Mobilization Genes Required for Conjugative Transfer of Salmonella Genomic Island 1.
Kiss J*, Szabó M, Hegyi A, Douard G, Praud K, Nagy I, Olasz F, Cloeckaert A, Doublet B*.
Front Microbiol. 2019 Mar 6;10:457. doi: 10.3389/fmicb.2019.00457.

Molecular epidemiology of the endemic multiresistance plasmid pSI54/04 of Salmonella Infantis in broiler and human population in Hungary.
Szmolka A, Szabó M, Kiss J, Pászti J, Adrián E, Olasz F, Nagy B*.
Food Microbiol. 2018 May;71:25-31. doi: 10.1016/j.fm.2017.03.011.

Identification of oriT and a recombination hot spot in the IncA/C plasmid backbone.
Hegyi A, Szabó M, Olasz F, Kiss J*.
Scientific Reports, 2017 6;7(1):10595. doi: 10.1038/s41598-017-11097-0

Characterization of Two Multidrug-Resistant IncA/C Plasmids from the 1960s by Using the MinION Sequencer Device.
Szabó M, Nagy T, Wilk T, Farkas T, Hegyi A, Olasz F, Kiss J*.
Antimicrob Agents Chemother. 2016 Oct 21;60(11):6780-6786. doi: 10.1128/AAC.01121-16.

Determination and Analysis of the Putative AcaCD-Responsive Promoters of Salmonella Genomic Island 1.
Murányi G, Szabó M, Olasz F, Kiss J*.
PLoS One. 2016
Oct 11;11(10):e0164561. doi: 10.1371/journal.pone.0164561.

The master regulator of IncA/C plasmids is recognized by the Salmonella Genomic island SGI1 as a signal for excision and conjugal transfer.
Kiss J*, Papp PP, Szabó M, Farkas T, Murányi G, Szakállas E, Olasz F*.
Nucleic Acids Res. 2015 Oct 15;43(18):8735-45. doi: 10.1093/nar/gkv758.

Stability, entrapment and variant formation of Salmonella genomic island 1.
Kiss J, Nagy B, Olasz F*.
PLoS One. 2012;7(2):e32497. doi: 10.1371/journal.pone.0032497.

Csoport főbb pályázatai:

csak 2021-ben még futó, illetve 2021-ben, 2022-ben induló pályázatok

Két különböző mobilis multirezisztencia faktor együttműködésének vizsgálata: Az IncA/C plazmidok és az SGI1 típusú genomi szigetek kapcsolata. (NKFI OTKA K 128203) (témavezető: Dr Kiss János, 2018.10-2022.09).


​A csoport tagjai​​​

Szabó Mónika, tudományos főmunkatárs
MATE, GBI, Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszék, Gazda-patogén Interakció és Mikrobiális Genetika Csoport, 2021-
mtmt

​​​​​​​M.Sc.: agrármérnök, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaság Tudományi Kar, 1998
PhD: biológia, Szent István Egyetem, Biológiai Tudományok Doktori Iskola, 2007

Telefon: +36-28/430-494 / 4202
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4., 2.emelet, 206., 207.
E-mail: Szabo.Monika@uni-mate.hu

​​​​​​​
 

Sztánáné Keresztúri Erika, laboráns
MATE, GBI, Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszék, Gazda-patogén Interakció és Mikrobiális Genetika Csoport, 2021-

Telefon: +36-28/430-494 / 4202
Iroda: MATE GBI Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4., 2.emelet, 207.
E-mail: Sztanane.Kerszturi.Erika@uni-mate.hu

Szakdolgozók: Oláh Eszter, biomérnök BSc, MATE Budai Campus, 2020-
Volt munkatársak:
  • Hegyi Anna PhD hallgató (2014-2018) sikeres védés: 2018
  • Murányi Gábor PhD hallgató (2015-2021) sikeres védés: 2020
  • Veress Alexandra PhD hallgató (2016-2020) sikeres védés: 2020
  • Nagy István PhD hallgató (2016-2020)


Együttműködő MATE GBI kutatók

Dr. Olasz Ferenc

Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszék, Mikrobiális Biotechnológia és Mikrobiomika Csoport

Dr. Papp Péter Pál

Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszék, Mikrobiális Biotechnológia és Mikrobiomika Csoport

Dr. Nagy Tibor

Genetika és Genomika Tanszék, Mezőgazdasági Genomikai és Bioinformatikai Csoport


Együttműködő kutatók MATE

Dr. Táncsics András

Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Molekuláris Ökológia Tanszék.

​​​​​