Kertészeti Növénygenetika Csoport - Csoportvezető

Kertészeti Növénygenetika Csoport - Csoportvezető

Név: Dr. Hegedűs Attila
Tanszék: Növénybiotechnológia
Beosztás: egyetemi tanár
Telefon: +36-1/305-7698
Iroda: MATE Budai Campus, A ép. 24. Budapest, Ménesi út 44.,
E-mail: Hegedus.Attila@uni-mate.hu

Publons
ORCID
MTMT2
ODT


Tudományos életpálya

 • Csoportvezető, MATE, GBI, Növénybiotechnológia Tanszék, Kertészeti Növénygenetika Csoport (2021-)
 • Tudományos segédmunkatárs (SZIE Kertészettudományi Kar, 1999-2002)
 • Egyetemi tanársegéd (Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, 2002 -2006)
 • Egyetemi adjunktus (Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, 2006 -2008)
 • Egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, 2018-2014)
 • Egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, 2014-jelenleg)
 • Tanszékvezető (Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Genetika és Növénynemesítés Tanszék, 2015-jelenleg)

egyéb beosztások:

 • MSc.: okleveles kertészmérnök, angol szakfordító, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (1996)
 • PhD.: növénytermesztési és kertészeti tudományok, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar (2002)
 • Habilitáció: Növénytermesztési és kertészeti tudományok, Debreceni Egyetem (2007)
 • Magyar Tudományos Akadémia doktora cím (DSc) (2014)


​​​​​​​Kutatási terület

 • A csonthéjas gyümölcsfajok nemesítését támogató molekuláris markerezési eljárások kidolgozása és alkalmazása nemesítési alapanyagok tesztelésére és fajták azonosítására.
 • A csonthéjas gyümölcsfajok gazdasági szempontból jelentős tulajdonságait meghatározó genetikai háttér tisztázása.
 • A csonthéjas gyümölcsfajok evolúciós és kultúrevolúciós történetének feltárása, különös tekintettel az általunk azonosított Falling Stones transzpozon szerepére.


​​​​​​​Oktatási tevékenység

 • Növénygenetika (tantárgyfelelős, Kertészmérnök BSc, magyar és angol nyelven)
 • Növénynemesítés és fajtaelismerés (tantárgyfelelős, Kertészmérnök BSc, magyar és angol nyelven)
 • Professional Literature Methodology (tantárgyfelelős, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, angol nyelven)
 • Functional and Structural Plant Genomics (tantárgyfelelős, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, angol nyelven)
 • Növényi molekuláris genetika és genomszerkesztés (tantárgyfelelős, Kertészmérnök MSc, magyar és angol nyelven)
 • Bioinformatika alkalmazása a növényi fehérjeevolúció kutatásában (tantárgyfelelős, Kertészettudományi Doktori Iskola)
 • Tudományos eredmények közlésének lehetőségei a nemzetközi szakirodalomban (tantárgyfelelős, Kertészettudományi Doktori Iskola)
 • A molekuláris genetika Nobel-díjas felfedezései (tantárgyfelelős, C tantárgy)
 • Cytology and cytogenetics (oktató, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, angol nyelven)
 • Classical, Population and Evolution Genetics (oktató, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, angol nyelven)
 • Molekuláris genetika (oktató, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, magyar és angol nyelven)
 • Növényi szaporodásbiológia és biotechnológia (oktató, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, magyar és angol nyelven)
 • Molekuláris biológia és genetika (oktató, Szőlész-borász mérnök MSc)
 • Principles of Food Research (oktató, Élelmiszertudományi Doktori Iskola)
 • Gyümölcsfák termékenyülésének genetikai háttere (oktató, C tantárgy)


​​​​​​​Válogatott publikációk

Identification and Molecular Analysis of Putative Self-Incompatibility Ribonuclease Alleles in an Extreme Polyploid Species, Prunus laurocerasus L.
Halász, J.*, Molnár, A. B., Ilhan, G., Ercisli, S., Hegedűs, A.
Front. Plant Sci, 12. (2021). doi: 10.3389/fpls.2021.715414 IF 5,753 D1

LC–MS based metabolic fingerprinting of apricot pistils after self-compatible and self-incompatible pollinations.
Lénárt, J., Gere, A., Causon, T., Hann, S., Dernovics, M., Németh, O., Hegedűs, A., Halász, J.*
Plant Mol. Biol. 1-13. (2020). doi: 10.1007/s11103-020-01098-5 IF 4,076 D1

Identification, structural and functional characterization of dormancy regulator genes in apricot (Prunus armeniaca L.).
Balogh, E., Halász, J., Soltész, A., Erős-Honti, Z., Gutermuth, A., Szalay, L., Höhn, M., Vágujfalvi, A., Galiba, G., Hegedűs, A.*
Front Plant Sci. 2019 Apr 5;10:402. doi: 10.3389/fpls.2019.00402 IF 4,407 D1

Genetic variability is preserved among strongly differentiated and geographically diverse almond germplasm: An assessment by simple sequence repeat markers.
Halász, J.*, Kodad, O., Galiba, G.M., Skola, I., Ercisli, S., Ledbetter, C.A., Hegedűs, A. Tree Genet. Genomes 15: 12. (2019). doi: 10.1007/s11295-019-1319-8 IF 2,175 D1

Correspondence between maturity date and molecular variations in a NAC transcription factor of diploid and polyploid Prunus species.
Balogh, E., Halasz, J., Szani, Z., Hegedus, A.*
Turk. J. Agr. For., 42(2), 136-144. (2018). doi: 10.3906/tar-1711-19 IF 1,731, Q1

Identification of a recently active Prunus-specific non-autonomous Mutator element with considerable genome shaping force.
Halász J., Kodad O., Hegedűs A.*
Plant J. 2014 Jul;79(2):220-31. doi: 10.1111/tpj.12551. IF 6,815, D1

Genistein isoflavone glycoconjugates in sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivars. Abrankó L.*, Nagy Á., Szilvássy B., Stefanovits-Bányai É., Hegedűs A.
Food Chem. 2015 Jan 1;166:215-222. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.06.007. IF 4,052, D1

Antioxidant and antiradical capacities in apricot (Prunus armeniaca L.) fruits: variations from genotypes, years and analytical methods.
Hegedűs, A.*, Engel, R., Abrankó, L., Balogh, E., Blázovics, A., Hermán, R., Halász, J., Ercisli, S., Pedryc, A., Stefanovits-Bányai, É. J Food Sci. 2010 Nov-Dec;75(9):C722-30. doi: 10.1111/j.1750-3841.2010.01826.x. IF 1,733, D1

Origin and dissemination of the pollen-part mutated SC-haplotype that confers self-compatibility in apricot (Prunus armeniaca).
Halász, J., Pedryc, A., Hegedűs, A.*
New Phytol. 2007;176(4):792-803. doi: 10.1111/j.1469-8137.2007.02220.x. IF 5,249 D1

Comparative studies of H2O2 detoxifying enzymes in green and greening barley seedlings under cadmium stress.
Hegedűs, A., Erdei, S.*, Horváth, G.
Plant Sci. 2001 May;160(6):1085-1093. doi: 10.1016/s0168-9452(01)00330-2. IF1,384, Q1

+ egyéb jelentősebb alkotások (könyv, könyvfejezet, tananyag, szabadalom, fajta)

 A genetika és növénynemesítés alapjai (tankönyv, szerző, szakmai és nyelvi lektor)
Növénygenetika (SkillDict Tananyag, szerző, szerkesztő)
Hegedűs, A., Stefanovits-Bányai É. Természetes antioxidáns-forrásunk: a gyümölcs, Debrecen, Magyarország :Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (2012)
Nyéki, J; Soltész, M; Szabó, Z (szerk.) Morphology, Biology and Fertility of Flowers in Temperate Zone Fruits. Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2008) 560 p.